Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

Szukasz pomocy?

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem powiat strzelecko-drezdenecki, gorzowski, słubicki, sulęciński, międzyrzecki, miasto Gorzów Wlkp. w przypadku kwalifikacji dzieci do przysposobienia. Oznacza to, że dzieci, które kwalifikujemy do przysposobienia najczęściej pochodzą z tych powiatów.

 

Marszałek Województwa Lubuskiego wyznaczył Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. do prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych (WBD). Wojewódzki Bank Danych jest to baza danych o dzieciach zgłoszonych do przysposobienia z terenu całego kraju.

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie reguluje kwestii regionalizacji w przypadku kwalifikacji kandydatów do przysposobienia. W związku z powyższym do naszego ośrodka adopcyjnego w celu uzyskania kwalifikacji na rodzinę adopcyjną  mogą się zgłaszać kandydaci z całej Polski.  

 

Udzielamy wsparcia psychologicznego kobietom w ciąży, które rozważają możliwość oddania dziecka do adopcji. Wspólnie z matką biologiczną przeanalizujemy jej sytuację życiową i pomożemy poszukać alternatywnych rozwiązań. Jeśli utrzyma decyzję o oddaniu dziecka, pomożemy przeprowadzić całą procedurę zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

 

Serdecznie zapraszamy nasze rodziny adopcyjne do utrzymywania z nami kontaktu po adopcji.