Współpraca z instytucjami

Nie wiesz gdzie się zgłosić?

Sprawdź!

 

W związku z podpisanym w dniu 31 stycznia 2017 roku dalszym porozumieniem przez niepubliczny i publiczne ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego w zakresie prowadzenia procedur adopcyjnych, w szczególności dotyczące działania terytorialnego i zasad współpracy, informujemy iż:

 

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem następujące powiaty:

 • strzelecko-drezdenecki
 • gorzowski
 • słubicki
 • sulęciński
 • międzyrzecki
 • miasto Gorzów Wlkp.

 

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze obejmuje swoim działaniem następujące powiaty:

 • zielonogórski
 • krośnieński
 • nowosolski
 • świebodziński
 • wschowski
 • miasto Zielona Góra

 

Współpraca ośrodków adopcyjnych z instytucjami w szczególności polega na: 

 1. współpracy i udzielania asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych
 2. współpracy z rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka, w sytuacji kiedy toczy się postępowanie w sprawie ustalenia sytuacji prawnej dziecka oraz postępowania adopcyjnego w stosunku do dziecka będącego pod ich opieką
 3. współpracy z organizatorem pieczy zastępczej oraz koordynatorami rodzinnej pieczy w celu poszukiwania rodzin przysposabiających dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną
 4. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka
 5. udziału w posiedzeniach zespołu powoływanego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym